Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Służby Cywilnej

Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Służby Cywilnej

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk z okazji Święta Służby Cywilnej dziękuje wszystkim pracownikom Policji za zaangażowanie w pracę na rzecz polskiej Policji.