„Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” - spotkania w szkołach

„Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie” - spotkania  w szkołach

Internet to nieodłączny element codziennego funkcjonowania. Korzystanie z niego daje nam wiele możliwości.  Ułatwia komunikowanie się,  jest doskonałym źródłem informacji i rozrywki.  Z drugiej zaś strony, Internet  niesie ze sobą wiele zagrożeń, na które najbardziej narażone są dzieci i młodzież. Dlatego bardzo ważna jest ich edukacja.

Małopolski projekt „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”, powstał  w roku 2012. Projekt  jest realizowany we współpracy Policji z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową.  Prowadzone przez policjantów działania edukacyjno-informacyjne związane z tematyką cyberzagrożeń, obejmują przede wszystkim uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli. Z uwagi na zainteresowanie pedagogów, którym bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Sieci nie jest obojętne, profilaktyka ta realizowana jest również w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzisiaj (23.11.br.)   policjant z  Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w Olkuszu, asp.szt. Marcin Adamek rozmawiał o zagrożeniach w Internecie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu. Podczas spotkania funkcjonariusz wykorzystał filmiki edukacyjne przedstawiające różne zagrożenia, na które mogą być narażeni młodzi użytkownicy Sieci. Prowadzący spotkanie policjant uświadomił uczniom, iż zachowania świadczące o cyberprzemocy, nie tylko wyrządzają krzywdę osobom, które padną jej ofiarą, ale podlegają też odpowiedzialności karnej. To kolejne spotkanie z uczniami o tej tematyce, albowiem 21 listopada br. policjant odwiedził Szkołę Podstawową w Zedermanie.

Spotkania policjantów z uczniami doskonale wpisują się w akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, którą zainicjował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Błaszczak.