Wydział Kryminalny

Naczelnik:

podinsp. Stanisław PAWLIKIEWICZ 

Z-ca Naczelnika:

p.o. Zastępca Naczelinka podkom. Barbara Janik

asp. szt. Kazimierz PASOŃ 

 

Sekretariat:

tel. (32) 64 78 251

fax. (32) 64 78 250