Policjant na zebraniu z rodzicami

Policjant na zebraniu z rodzicami

Wczoraj tj. 18.09.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Olkuszu asp. szt. Marcin Adamek, funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu,  spotkał się z rodzicami uczniów tej szkoły,  by porozmawiać z nimi o odpowiedzialności karnej osób nieletnich. 

Spotkanie policjanta  z rodzicami miało przede wszystkim formę apelu i instruktażu. Głównym tematem  tej wizyty była odpowiedzialność  prawna osób nieletnich, zagrożenia związane z używaniem środków odurzających jak również przemoc szkolna i internetowa. W czasie spotkania policjant opisał zachowania  dzieci i młodzieży, na które rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę, na zachowania nieakceptowane społecznie i sytuacje, które mogą doprowadzić do konfliktu z prawem. Poinformował o konsekwencjach prawnych wynikających z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i przeciwdziałaniu demoralizacji,  opierając się na doświadczeniu zawodowym i przykładach konkretnych spraw.  Aspirant sztabowy, Marcin Adamek  podkreślił, że często w szkołach odbywają takie spotkania. Głównym celem tych działań profilaktycznych jest edukacja uczniów nt. różnych zagrożeń i sposobów ich unikania.