Uroczyste wręczenie certyfikatu dla Szkoły Podstawowej w Kluczach

Uroczyste wręczenie certyfikatu dla Szkoły Podstawowej w Kluczach

9 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kluczach  odbyła się uroczystość z okazji Odzyskania 100-lecia Niepodległości.  W tym dniu Szkoła przystąpiła również do akcji „Dzień dla Niepodległości”. Uroczystość szkolna była również okazją do wręczenia certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.  

Uroczystość rozpoczęła się w szkolnej auli, gdzie  młodzież  uczciła doniosłe święto i biła „Rekord dla Niepodległej” śpiewając czterozwrotkowy hymn narodowy. Zadanie to zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem, a sama prezentacja hymnu wzruszyła i skonsolidowała społeczność szkolną.    Do akcji włączyła się również Policja, albowiem szkolna uroczystość była okazją do wręczenia  certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Komendant Komisariatu Policji w Kluczach, podkom. Jerzy Wilk,  na ręce  Pani dyrektor Marty Dziura złożył certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.  W swoim przemówieniu podkreślił, że ten prestiżowy dokument jest pracą całej społeczności lokalnej a działania podejmowane przez szkołę na rzecz bezpieczeństwa, przynoszą efekty. Podkom. Jerzy Wilk wyraził wielkie uznanie dla szkoły  i podziękował wszystkim za  współprace i zaangażowanie w realizację tego projektu.  


Przypominamy, że certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym w przypadku przedłużenia na okres pięciu lat. Jednym z kryteriów jego otrzymania jest skuteczność podejmowanych przez szkołę działań zapewniających ogólnie pojęte bezpieczeństwo. Szkoła Podstawowa w Kluczach  otrzymała przedłużenie certyfikatu na lata 2018 – 2023.

 

/zdjęcia: SP w Kluczach/