Bezpiecznie i rozsądnie z FAJERWERKAMI

Bezpiecznie i rozsądnie z FAJERWERKAMI

Za chwilę będziemy żegnać stary rok. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Warto jednak w czasie przygotowań do powitania Nowego Roku pomyśleć o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z fajerwerkami.

Fajerwerki - jak używać rozsądnie i bezpiecznie.

W jedną noc sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. W tym czasie na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania. Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Pamietajmy również, że fajerwerki w rękach nieodpowiedzialnych, często nietrzeźwych osób, czy w rękach dzieci staja się dużym zagrożeniem. Brak dostatecznej wiedzy i doświadczenia powoduje, że przy odpalaniu materiałów pirotechnicznych często dochodzi do licznych poparzeń i okaleczeń, a także do uszkodzenia słuchu. Na to niebezpieczeństwo szczególnie narażone osoby nietrzeźwe i dzieci.

Przypominamy, że prawo zabrania sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18 r.ż. „Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Policjanci radzą:

- nigdy nie kupuj materiałów i wyrobów pirotechnicznych pochodzących z nielegalnych źródeł

– kupuj zawsze w sprawdzonych sklepach,

- zwracaj uwagę czy towar jest nienaruszony i obudowa nie posiada wad mechanicznych,

- zanim odpalisz fajerwerki

- sprawdź czy wszystkie elementy są ze sobą dobrze połączone i nie przesuwają się,

- sprawdź czy towar jest odpowiednio oznakowany i czy posiada atest,

- zawracaj uwagę na instrukcję - przed odpaleniem fajerwerków, koniecznie się z nią zapoznaj i bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta,

- zanim odpalisz fajerwerki, pamiętaj aby wybrać takie miejsce, które jest bezpieczne - nikomu nie zrobisz krzywdy i niczego nie zniszczysz.

- wybierz miejsce bezpieczne, gdzie nikomu nie zrobisz krzywdy i niczego nie uszkodzisz. Sprawdź czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa czy linie energetyczne,

- jeśli fajerwerk nie wystrzelił, to nie próbuj go ponownie odpalić!

 

Bezpiecznej i udanej zabawy sylwestrowej życzą olkuscy policjanci.