młodszy inspektor Jarosław Klich

ant
młodszy inspektor
Jarosław
Klich
Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu
Wiek: 
50 years ago

Młodszy inspektor Jarosław Klich  jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 roku ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Przez kilka lat pracował w zespole patrolowo-interwencyjnym i dochodzeniowym w komisariacie w Kluczach. Od 1 maja 2005 roku był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Bukownie, a od 2007 roku Komendantem Komisariatu w Kluczach. Od 16 maja 2010 roku nadzorował pion kryminalny olkuskiej Policji.

Posiadane odznaczenia, odznaki resortowe, wyróżnienia:

- Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant"

- Srebrny Medal "Za długoletnią służbę"

Kontakt: Sekretariat 32 6478201 w godz.7.30.-15.30