Na zasłużoną emeryturę nadszedł czas…

Na zasłużoną emeryturę nadszedł  czas…

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu aspirant sztabowy Robert Domagała i aspirant sztabowy Dariusz Karolczyk oraz dzielnicowy z Komisariatu Policji w Wolbromiu, aspirant sztabowy Artur Dachowski po 28-latach służby opuszczają szeregi Policji i przechodzą na zasłużoną emeryturę. Z tej okazji 26 lutego 2019 roku w auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem kadry kierowniczej, policjantek, policjantów i pracowników Policji, którzy pożegnali swoich kolegów i podziękowali im za wieloletnią służbę i współpracę.

Na zasłużoną emeryturę policyjną przechodzą dziś nasi długoletni policjanci: aspirant sztabowy Robert Domagała, aspirant sztabowy Dariusz Karolczyk i aspirant sztabowy Artur Dachowski. Od wielu lat ich służba związana była z ruchem drogowym i prewencją. Artur Dachowski swą służbę rozpoczął w roku 1991 i pełnił ją początkowo w prewencji, a następnie przez długie lata był dzielnicowym na komisariacie w Wolbromiu. Doskonale znał swoją okolicę i problemy jej mieszkańców. Zawsze i chętni służył pomocą. Dariusz Karolczyk i Robert Domagała od początku związaniu byli z ruchem drogowym. Strzegli bezpieczeństwa na drodze, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia i zdrowia.

Dzisiaj Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu podinspektor Jarosław Klich serdecznie im podziękował za tą długoletnią, sumienną i wzorową służbę. Za wielkie poświęcenie. Poświecenie, które niejednokrotnie odbywało się kosztem rodzin i bliskich. W imieniu wszystkich policjantek i policjantów szef olkuskiej policji złożył odchodzącym na emeryturę policjantom życzenia: zdrowia, szczęścia rodzinnego odpoczynku, a także realizacji pasji i zamiłowań oraz długich lat życia w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec ojczyzny.