Wręczenie nagród dla laureatów Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Wręczenie nagród dla laureatów Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W środę (5 czerwca br.) podczas uroczystego apelu w Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu laureatom Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wręczono nagrody i dyplomy. Podczas powiatowego turnieju dzieci mogły wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, szczególnymi umiejętnościami jazdy na rowerze, jak również wiedzą z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uroczyste wręczenie odbyło się na sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się zwycięscy konkursu ich opiekunowie, dyrekcja i grono pedagogiczne, uczniowie szkoły a także zaproszeni goście. m.in. Pani Renata Gęgotek oraz Pani Kinga Grela przedstawicielki Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Pani Agata Borkiewicz - Zastępca Wójta Gminy Bolesław oraz Pani Katarzyna Kurek - Pełnomocnik Wójta Gminy Bolesław, nadkomisarz Adam Milanowski - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, sierż. szt. Marika Guzik-Gajda policjantka Wydziału Prewencji, st. sierż. Małgorzata Sarota policjantka Wydziału Ruchu Drogowego.

Nadkomisarz Adam Milanowski podziękował wszystkim uczestnikom: uczniom oraz nauczycielom za udział w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, a także sponsorom za ufundowanie nagród. Szczególne podziękowania skierował do Pani Dyrektor Grażyny Kaziród i pracowników Szkoły Podstawowej nr 5, Dyrektora MOSIR Pana Dariusza Murawskiego i ratownika medycznego Mateusza Skalnika za współorganizowanie tego konkursu. Zastępca komendanta życzył wszystkim dzieciom odpoczynku i udanych oraz bezpiecznych wakacji.