„Sto lat Policji Państwowej - 100% Bezpieczeństwa” akcja nad Zalewem „Chechło” w Trzebini

„Sto lat Policji Państwowej - 100% Bezpieczeństwa” akcja nad Zalewem „Chechło” w Trzebini

Pokazy policyjnych i strażackich wozów, łodzie WOPR-u i policji, stanowiska profilaktyczne, ćwiczenia z pierwszej pomocy, policyjna maskotka „Inspektor Wawelek”,  a także pokaz gaszenia oleju spożywczego, to wspólne działania służb, które zostały przeprowadzone 17 sierpnia 2019 roku nad Zalewem „Chechło” w Trzebini. Hasłem przewodnim  akcji było „100 lat Policji Państwowej – 100 % Bezpieczeństwa”.

W sobotę nad Zalewem „Chechło” w Trzebini Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, a także Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu  wspólnie z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną w Chrzanowie i  Miejskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Chrzanowie przeprowadzili działania edukacyjno-informacyjne i promowali bezpieczeństwo.  Działania te skierowane były, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

Każda z instytucji przygotowała własne stoisko i pokazy. WOPR omówił, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogli poćwiczyć na fantomach resuscytację. Z kolei strażacy opowiadali o swojej pracy i zaprezentowali swój sprzęt. Przeprowadzili również pokaz gaszenia oleju spożywczego.

W trakcie programu przewidziano pokaz łodzi policyjnej i Miejskiego WOPR w Chrzanowie. Jak zwykle wiele radości i uśmiechu sprawiała najmłodszym policyjna maskotka  Inspektora „Wawelka”.   Podczas imprezy właściciele jednośladów, po przedstawieniu dowód osobistego i dokumentu zakupu roweru, mogli oznakować swój rower, który następnie Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie  wpisywali  w policyjny rejestr.

Przy stoiskach profilaktycznych nie zabrakł chętnych, którzy mogli usłyszeć wiele cennych rad i wskazówek na temat bezpieczeństwa.  Do policyjnego stolika ustawiały się kolejki dzieci.  Każde z nich chciało zobaczyć, jak pobiera się odciski palców. Na pamiątkowym dyplomie, mogły odbić swoje ślady linii papilarnych i zobaczyć,  w co wyposażona jest walizka technika kryminalistyki.  Najmłodsi siadali za kierownicą  policyjnego radiowozu i  wozu strażackiego.  Przymierzali małe mundury strażaka i policjanta, a także specjalny ubiór ochronny używany przez policję w trakcie zabezpieczania imprez masowych. Z kolei dorośli zakładali narkogogle i pokonywali w nich tor przeszkód. Każdy, kto podszedł do stoiska, otrzymał upominek. Zainteresowaniem cieszyła się  również mała wystawa policyjna, gdzie znajdowały się stare zdjęcia z okresu międzywojennego.

Podczas imprezy obecni byli: Komendant Powiatowy Policji - mł. insp. Michał Gamrat, Burmistrz Miasta Chrzanowa - Robert Maciaszek, Burmistrz Miasta Trzebinia - Jarosław Okoczuk, Dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ”  -  Adam Potocki oraz  Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini nadkom. Paweł Ślęczkowski.