Podsumowanie Bezpiecznej Drogi Do Szkoły 2019

Policjant uczy dzieci jak przechodzić przez pasy
Policjant przed przejściem przez pasy uczy dzieci jak się rozglądać
Policjantka mówi o przechodzeniu przez jezdnię
Policjantki rozmawiają z dziećmi  o bezpieczeństwie
Policjantki przypominają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze
Policjant w szkole z pogadanką o bezpieczeństwie
Policjanci na pogadance dotyczącej bezpiecznych powrotów dzieci ze szkoły
Pogadanka policjantów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Pogadanka policjantów o zagrożeniach na drodze