Uwaga! Zmieniają się numery telefonów do jednostek Policji w całym kraju

Uwaga! Zmieniają się numery telefonów do jednostek Policji w całym kraju

Biuro Łączności i Informatyki KGP w ramach projektu pn. „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numer 112” podjęło działania zmierzające do wdrożenia jednolitego planu numeracyjnego w całym kraju w oparciu o wyróżnik resortowej sieci telekomunikacyjnej WST: AB=47

Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników Policji.

Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych.

Postać numeru resortowego w sieci publicznej jako tzw. numer KNA (Krajowy Numer Abonenta):

KNA = AB SP xxx xx

47 SP xxx xx

 Postać numeru resortowego w sieci międzynarodowej (Coutry Code dla Polski +48):

CC AB SP xxx xx

+48 47 SP xxx xx 

Lp.

Nazwa obszaru strefy numeracyjnej

Wskaźnik
obszarów SP

1.

mazowiecki

70

2.

podlaski

71

3.

warszawski

72

4.

warmińsko-mazurski

73

5.

pomorski

74

6.

kujawsko-pomorski

75

7.

wielkopolski

77

8.

zachodniopomorski

78

9.

lubuski

79

10.

świętokrzyski

80

11.

lubelski

81

12.

podkarpacki

82

13.

małopolski

83

14.

łódzki

84

15.

śląski

85

16.

opolski

86

17.

dolnośląski

87

18.

sieci wydzielone i inne

6x

Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystające z zakresu numeracyjnego Policji.

Wdrożenie wyróżnika AB=47 planowane jest od dnia 24 lutego 2020 r.

Z uwagi na skalę wdrożenia oraz konieczność sukcesywnego wygaszania obowiązujących umów z operatorami sieci publicznych, jak również znaczenie dla funkcjonowania dla jednostek Policji planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Przykład wykonywania połączenia na wybrane numery resortowe w garnizonie małopolskim (numery dyżurnych jednostek KMP/KPP) dla abonentów sieci publicznych:

 

 Nazwa Komendy

Obecny sposób wybierania numeru resortowego przez abonentów sieci publicznych krajowych

Docelowy sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych krajowych

Obecny sposób wybierania numeru resortowego przez abonentów z sieci publicznych międzynarodowych

Docelowy sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych międzynarodowych

KWP Kraków

12 61 54 444

47 83 54 444

48 12 61 54 444

48 47 83 54 444

KMP w Krakowie

12 61 52 908

47 83 52 908

48 12 61 52 908

48 47 83 52 908

KMP Nowy Sącz

18 44 24 630

47 83 34 630

48 18 44 24 630

48 47 83 34 630

KMP w Tarnowie

14 62 81 222

47 83 11 222

48 14 62 81 222

48 47 83 11 222

KPP w Bochni

14 61 52 263

47 83 23 263

48 14 61 52 263

48 47 83 23 263

KPP w Brzesku

14 66 26 222

47 83 21 222

48 14 66 26 222

48 47 83 21 222

KPP w Chrzanowie

32 62 46 255

47 83 24 255

48 32 62 46 255

48 47 83 24 255

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej

14 64 42 222

47 83 22 222

48 14 64 42 222

48 47 83 22 222

KPP w Gorlicach

18 35 48 215

47 83 44 215

48 18 35 48 215

48 47 83 44 215

KPP w Krakowie

12 61 57 115

47 83 57 115

48 12 61 57 115

48 47 83 57 115

KPP w Limanowej

18 33 79 400

47 83 45 400

48 18 33 79 400

48 47 83 45 400

KPP w Miechowie

41 38 22 200

47 83 46 200

48 41 38 22 200

48 47 83 46 200

KPP w Myślenicach

12 37 29 200

47 83 29 200

48 12 37 29 200

48 47 83 29 200

KPP w Nowym Targu

18 26 10 400

47 83 46 400

48 18 26 10 400

48 47 83 46 400

KPP w Olkuszu

32 64 78 242

47 83 25 242

48 32 64 78 242

48 47 83 25 242

KPP w  Oświęcimiu

33 84 75 370

47 83 26 370

48 33 84 75 370

48 47 83 26 370

KPP w Proszowicach

12 38 53 200

47 83 42 200

48 12 38 53 200

48 47 83 42 200

KPP w Suchej Beskidzkiej

33 87 45 211

47 83 28 211

48 33 87 45 211

48 47 83 28 211

KPP w Wadowicach

33 87 29 200

47 83 27 200

48 33 87 29 200

48 47 83 27 200

KPP w Wieliczce

12 28 91 211

47 83 41 211

48 12 28 91 211

48 47 83 41 211

KPP w Zakopanym

18 20 23 404

47 83 47 404

48 18 20 23 404

48 47 83 47 404