Szkolenie komendantów miejskich i powiatowych na temat kreowania wizerunku przełożonego

Szkolenie komendantów miejskich i powiatowych na temat kreowania  wizerunku przełożonego

24 i 25 lutego 2020 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przeprowadzone zostało szkolenie dla komendantów miejskich i powiatowych Policji województwa małopolskiego poruszające kwestię roli komunikacji w kreowaniu wizerunku przełożonego.

Warsztaty podzielone zostały na kilka bloków tematycznych:

1)            Budowanie wizerunku przełożonego w Policji – prof. UP dr hab. Norbert G. Pikuła

2)            Komunikacja interpersonalna – dr Katarzyna Jagielska

3)            Mediacje – mgr Anna Duda

4)            Autoprezentacja i wystąpienia publiczne – prof. UP dr hab. Joanna M. Łukasik

5)            Budowanie efektywnych zespołów – dr Katarzyna Jagielska, mgr Paulina Koperna

6)            Notatki prasowe i relacje na żywo do mediów – prof. UP dr hab. Krzysztof Gurba

Celem szkolenia było uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy z wybranych aspektów kierowania zespołami ludzkimi i jednostką. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności interpersonalne, mieli możliwość wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w kierowaniu podległymi funkcjonariuszami oraz współpracy z innymi jednostkami Policji, a także podmiotami zewnętrznymi.