Zachęcamy do udziału w VI edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego "Bądź bezpieczny na drodze"

Zachęcamy do udziału w VI edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego "Bądź bezpieczny na drodze"

Po raz kolejny rusza konkurs filmowy pod nazwą „Bądź bezpieczny na drodze”. Jest to już jego szósta edycja. Jak co roku zachęcamy uczniów klas VII i VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w tym konkursie.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie mogą przygotować krótki, maksymalnie dwuminutowy film dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mogą to być prace indywidualne lub grupowe, jednak przygotowane maksymalnie przez 3 osoby.

Taką filmową pracę należy przesłać do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109 w terminie od 15 do 24 kwietnia.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a rozdanie nagród odbędzie się 6 czerwca podczas uroczystej gali.

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci i młodzieży na drodze, oraz uświadomienie sobie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.

Taki konkurs to również ciekawa forma edukacji dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w regulaminie (również w załączeniu):

Regulamin VI edycji Małopolskiego Konkursu Filmowego "Bądź bezpieczny na drodze"