Komunikat Prokuratury Regionalnej w Krakowie do sprawy o sygn. RP II Ds. 8.2018

Komunikat Prokuratury Regionalnej w Krakowie do sprawy o sygn. RP II Ds. 8.2018

Publikujemy komunikat Prokuratury Regionalnej w Krakowie z dnia 2 marca 2020 roku dotyczący obecnego stanu śledztwa o sygnaturze RP II Ds. 8.2018. W komunikacie zawarta jest prośba do osób pokrzywdzonych w przedmiotowej sprawie, a które dotychczas nie złożyły zawiadomienia o przestępstwie i nie zostały przesłuchane w charakterze świadka, aby kierowały pisemne powiadomienia o popełnionych na ich szkodę przestępstwie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków), do sygn. RSD 39/18/PG, w terminie do dnia 30 marca 2020 roku.