mł. asp. Mateusz Cygan

mł. asp.
Mateusz
Cygan
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Radgoszcz ul. Witosa rejon boiska sportowego tzw."Orlik" oraz parkingu, gdzie w godzinach wieczorowych gromadzi się młodzież, która swoim zachowaniem zakłóca porządek publiczny oraz spożywa alkohol. 

Zakładany cel: Rozpoznanie i wyeliminowanie zjawiska do poziomu satysfakcjonującego lokalną społeczność. Zapewnienie ładu i porządku publicznego we wskazanym miejscu. Spowodowanie umieszczenia tablic informacyjnych z regulaminem obiektu. 

Rejon działania: 
Rejon obejmuje obszar gminy Radgoszcz, w obrębie miejscowości: Luszowice, Małec, Radgoszcz, Smyków, Żdżary.
Numer pokoju: 
3
Telefon stacjonarny: 
14 644 22 24
Telefon komórkowy: 
606 864 945