Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
ul.Jana Pawła II3232-300Olkusz
Telefon: 
32 64 78 200 (recepcja)
Faks: 
32 64 78 241

tel. 997, 32 64 78 242, 32 64 14 196,
faks ogólny 32 64 78 241

 

Komisariat Policji w Bukownie

ul.Zwycięstwa 1

32-332 Bukowno

Telefon: 32 64 93 300

Faks: 32 64 93 301

E-mail: Rafal.Grondal@olkusz.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Kluczach

ul.Zawierciańska 18

32-310 Klucze

Telefon: 32 64 94 400

Faks: 32 64 94 401

E-mail: Jerzy.Wilk@olkusz.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Wolbromiu

ul.Krakowska 17

32-340 Wolbrom

Telefon: 32 64 93 350

Faks: 32 64 93 351

E-mail: kp-wolbrom@olkusz.policja.gov.pl