Police Headquarters in Cracow

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prawnych

Radca Prawny- Przemysław Jeziorek Kontakt: tel.: 12 61 52 625 faks: 12 61 52 607 Zakres działania obejmuje: - wykonywanie pomocy prawnej w formie wydawania opinii i doradztwa prawnego dla potrzeb Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Komendy; - reprezentowanie Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami administracji państwowej; - udzielanie konsultacji prawnej i porad jednostkom i komórkom organizacyjnym Komendy oraz opiniowanie pod względem zgodności

Polish

Wydział Wspomagający

Kierownictwo:
Naczelnik – kom. Agnieszka Nasiadka
Zastępca Naczelnika - podinsp. Grzegorz Gergont
Zastępca Naczelnika - kom. Paweł Matras
 
Kontakt:
tel.: 12 61 52 100
faks: 12 61 52 117
e- mail: sekretariat.wspomagajacykmp@krakow.policja.gov.pl
 
Zakres działania obejmuje:

- wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetu państwa, tj. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie;

Polish

Pages

Subscribe to RSS - Police Headquarters in Cracow