Piątkowy przepis drogowy - AKTUALNOŚCI - KPP w Olkuszu

AKTUALNOŚCI

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 60 – „Podniesienie limitu prędkości w obszarze zabudowanym”

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych opracowali krótkie przypomnienie dotyczące podniesienia limitu prędkości do wyższego niż 50 km//h w obszarze zabudowanym.

  • [W lewym górnym rogu strony: policyjne logo z widocznymi napisami: KRAKÓW, Wydział Ruchu Drogowego KWP]

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 60 – „Podniesienie limitu prędkości w obszarze zabudowanym”

[Na zdjęciu umieszczonym po prawej stronie całości tekstu widać znak drogowy B-33 ograniczenie prędkości do 70 km/h z umieszczonym pod nim znakiem b-36 „zakaz zatrzymywania się”. W tle widać wzmożony ruch uliczny na jezdni, infrastrukturę drogową 
 i gęste zabudowania świadczące o tym że zdjęcie dotyczy obszaru zabudowanego]

Znak B-33 „ograniczenie prędkości”, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy:
[punktor pierwszy] samochodu osobowego, 
[punktor drugi] motocykla,
[punktor trzeci] samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
Ponadto przepis ten nie dotyczy:
[punktor pierwszy] pojazdu przewożącego towary niebezpieczne,
[punktor drugi] samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy,

[punktor trzeci] pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 metra od siedzenia kierującego (dla takiego pojazdu maksymalna dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym wynosi 30 km/h),

[punktor czwarty] pojazdu holującego pojazd silnikowy (przepisy ograniczają prędkość pojazdu holującego w obszarze zabudowanym do 30 km/h),

[punktor piąty] motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7 (w takim przypadku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h).