Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów - AKTUALNOŚCI - KPP w Olkuszu

AKTUALNOŚCI

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Dzisiaj 30 kwietnia 2021 roku rotę ślubowania wypowiedziało czterech policjantów, którzy zasilą szeregi olkuskiej komendy. Ze względu na reżim sanitarny uroczystość ta odbyła się w małym gronie w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, młodszego inspektora Jarosław Klicha i bezpośrednich przełożonych.

Ślubowanie rozpoczęło się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Olkuszu młodszemu inspektorowi Jarosławowi Klichowi przez Naczelnika Wydziału Prewencji podkomisarza Tomasza Mosura.  
 
Ślubowanie to niezwykle doniosła chwila w życiu każdego policjanta. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i obowiązującym reżimie sanitarnym, uroczystość ta odbyła się bez udziału rodzin i bliskich funkcjonariuszy w auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Tam  właśnie młodzi adepci  z powagą i dumą wypowiedzieli słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.
 
Podczas dzisiejszej uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu, młodszy inspektor Jarosław Klich wręczył policjantom legitymacje służbowe oraz zasady etyki zawodowej. Szef olkuskiej policji pogratulował im wyboru zawodu i życzył policjantom sukcesów,  powodzenia i satysfakcji w przyszłej służbie. Podkreślił, że służba na rzecz społeczeństwa jest wielkim wyzwaniem, któremu zawsze musi towarzyszyć empatia i szacunek do drugiego człowieka. Słowa uznania i podziękowania skierował również do rodzin policjantów, podkreślając jaką niosą oni pomoc młodym adeptom i  wsparcie w podejmowaniu  przez nich życiowych wyborów. 
  • Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu, mł. inspektor Jarosław Klich wręcza legitymację służbową nowo przyjętemu policjantowi
  • Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu
  • Adepci oraz przełożeni i Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu
  • Kierownictwo jednostki
  • Policjanci podczas ślubowania
  • Policjanci podczas ślubowania
  • Meldunek składany Komendantowi