AKTUALNOŚCI

Ktoś zaśmiecił las na Pomorzanach - olkuska policja poszukuje teraz świadków

Wysypywanie śmieci w lesie i tworzenie dzikich wysypisk, które powstają na skutek bezmyślnego i nieodpowiedzialnego działania człowieka, są zabronione prawem. Jest to wykroczenie, za które można dostać 5 tysięcy grzywny. Można również trafić na 30 dni do aresztu.

Pod koniec ubiegłego roku Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu przyjęła zawiadomienie o zaśmieceniu lasu. Nieustalony do chwili obecnej sprawca w lesie na Pomorzanach wyrzucił odpady budowlane, opony oraz zużyty sprzęt AGD. Ilość porzuconych śmieci szacuje się na kilkanaście ton.  Koszt uprzątnięcia zaśmieconego terenu leśnego, to ponad 14 tysięcy złotych. Obecnie w tej sprawie prowadzone jest postępowanie o wykroczenie z art. 162§1 kodeksu wykroczeń.  

Poszukujemy teraz osoby, która jest odpowiedzialna za to wykroczenie i prosimy o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje nt. sprawcy zaśmiecenia terenu leśnego, proszone są o kontakt  z policjantem prowadzącym postępowanie, tel. 47 83 25 234 lub z dyżurnym jednostki, tel. 47 83 25 241.

Przypominamy, że wysypywanie śmieci do lasu jest zabronione prawem. Grozi za to grzywna od 500 do nawet 5 000 złotych. Artykuł 162 Kodeksu Wykroczeń stanowi bowiem, że:
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę — do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

  • Zdjęcie przedstawiające śmieci, które ktoś wyrzucił w lesie. . Widać sprzęt AGD oraz sprzęt budowlany , gruzy, wiaderka po farbach.
  • Śmieci porozrzucane  w lesie. Na zdjęciu widać między innymi puste kartony, plastiki oraz zniszczony telewizor.
  • Śmieci rozrzucone w lesie. Na zdjęciu widać plastikowe wiaderka, ramy okna oraz inne materiały pochodzące z budowy.