AKTUALNOŚCI

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu poszukuje kandydata na stanowisko konserwatora

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu poszukuje kandydata na stanowisko konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1,0 etat.

Ogłoszenie dotyczy umowy na czas określony, tj. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
Proponowane wynagrodzenie: 2.800 zł + dodatek stażowy z tytułu posiadanej wysługi lat pracy. 
Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów / kontakt z Zespołem Kadr i Szkolenia KPP w Olkuszu nr tel. 47 83 25 215, 47 83 25 216   w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku.