Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - AKTUALNOŚCI - KPP w Olkuszu

AKTUALNOŚCI

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku trwał od 22 do 28 lutego, jest kolejną edycją akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związany jest z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W związku z tym w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu oraz w Komisariatach Policji w Kluczach, Bukownie i Wolbromiu pełnione będą  dyżury w ramach których policjanci będą udzielać porad prawnych i pomocy osobom zainteresowanym.

W dniach od 22 lutego do 28 lutego 2021 roku zaplanowano następujące dyżury:

W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu dyżury pełnione będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 20.00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 8.00 do 12.00. W tygodniu porady prawnej udzielać będą dzielnicowi, którzy dysponują służbowymi telefonami komórkowymi a w weekend 27 i 28 lutego 2021 roku  policjanci wydziału kryminalnego. 
Dodatkowo 25.02.br. (czwartek)  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wraz z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pełnić będą dyżur w godzinach 9.00-11.00.
 
Dyżury pełnione przez dzielnicowych:

 • 22.02.2021 r. – godz. 8.00-13.00 sierż. szt. Bartosz Ziarnik tel. 665 390 535, godz.13.00-20.00 asp. Paweł Chaberka tel. 665 390 532,
 • 23.02.2021 r. – godz. 8.00-13.00 sierż. szt. Kamil Lisowski tel. 665 390 529,  godz.13.00-20.00 asp. Arkadiusz Żak tel. 665 390 531,
 • 24.02.2021 r. – godz. 8.00-13.00 asp. Paweł Chaberka tel. 665 390 532, godz.13.00-20.00 asp. Przemysław Szeląg tel. 665 390 530,
 • 25.02.2021 r. – godz. 8.00-13.00 asp. Arkadiusz Żak tel. 665 390 531, godz.13.00-20.00 sierż. szt. Bartosz Ziarnik tel. 665 390 535,
 • 26.02.2021 r. – godz. 8.00-13.00 sierż. szt. Kamil Lisowski tel. 665 390 529, godz.13.00-20.00 asp. Paweł Chaberka tel. 665 390 532,
 • 27.02.2021 r. –  godziny 8.00-12.00. tel. 47 83 25 268 (policjant wydziału kryminalnego),
 • 28.02.2021 r. – godziny 8.00-12.00. tel. 47 83 25 253 (policjant wydziału kryminalnego).

Telefon do Dyżurnego KPP w Olkuszu 47 83 25 242.


W Komisariacie Policji w Kluczach dyżury pełnione będą w dniach poniedziałek -  22.02.21 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, wtorek -  23.02.21 r. w godzinach od 10.00 do 12.00, środa -  24.02.21 r. w godzinach od 10.00 do 14.00, czwartek -  25.02.21 r.  w godzinach od  10.00 do 18.00, piątek - 26.02.21 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz sobota i niedziela - 27.02-28.02.21 r. w godzinach 14.00-18.00. 

Dyżurujący policjanci będą do dyspozycji dla społeczności lokalnej w ramach ww. inicjatywy. Mając doświadczenie z lat poprzednich, a także współpracę z OPS w Kluczach w dniach 22-26.02.2021 roku (od poniedziałku do piątku), zostanie uruchomiony dodatkowy punkt konsultacyjny w OPS w Kluczach w godzinach od 10.00 do 12.00 tel. 535 303 964. 

- 22.02.2021 r. – godz. 10.00-14.00 tel. 47 83 25 405, 
- 23.02.2021 r. – godz. 10.00-12.00 tel. 47 83 25 419, 
- 24.02.2021 r. – godz. 10.00-14.00 tel. 47 83 25 405,
- 25.02.2021 r. – godz. 14.00-18.00 tel. 47 83 25 406 
- 26.02.2021 r. – godz. 8.00-13.00 tel. 47 83 25 423, 
- 27.02.2021 r. – godz. 14.00-18.00 tel. 47 83 25 405,
- 28.02.2021 r. – godz. 14.00-18.00 tel. 47 83 25 405,

W Komisariacie Policji w Bukownie dyżury pełnione będą w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w sobotę i w niedzielę od 9.00 do 12.00. Telefon do Dyżurnego Komisariatu Policji w Bukownie 47 83 25 300, który będzie łączył z policjantem pełniącym dyżur w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 

W Komisariacie Policji w Wolbromiu dyżury pełnione będą od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 oraz w sobotę i niedzielę od 8.00 do 20.00. Telefon do Dyżurnego Komisariatu Policji w Wolbromiu 47 83 25 350, który będzie łączył z policjantem pełniącym dyżur w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 

Wsparcie będzie również oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Zamieszczamy listę takich ośrodków oraz punktów lokalnych wraz z mapą ich lokalizacji.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym ►

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, w celu uzyskania wsparcia  i pomocy przez cały rok mogą kontaktować się z instytucjami, które udzielają wsparcia i pomocy finansowej w ramach Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W ramach Funduszu Sprawiedliwości osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać: pomoc prawną; wsparcie psychologiczne; wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego; pomoc materialną; pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową; pomoc w sfinansowaniu przejściowych problemów związanych ze zobowiązaniami czynszowymi;


Fundusz Sprawiedliwości przekazuje dotacje Ośrodkom Pomocy Społecznej, które udzielają wsparcia pokrzywdzonym, ich bliskim, świadkom w zakresie:

 • organizacji pomocy prawnej
 • wsparcia psychologicznego
 • zapewnienia wsparcia tłumacza i tłumacza języka migowego
 • wsparcia materialnego
 • pokrywa koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową
 • pomaga sfinansować przejściowe problemy  z zobowiązaniami czynszowymi

W celu otrzymania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości, można skontaktować się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem +48 222 309 900 lub na adres e-mail: info@numersos.pl lub też bezpośrednio z wybranych ośrodkiem.

Szczegóły dotyczące uzyskania pomocy można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/

 • Plakat z informacją o Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Zdjęcie przedstawia dziewczynkę wtuloną ramiona matki.