Dzielnicowi KP Klucze - KP Klucze - KPP w Olkuszu

Dzielnicowi KP Klucze

Komisariat Policji w Kluczach

Rejon I

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Klucze Osada, Klucze wieś, os. XXX-lecia PRL,
 
mł. asp.  Paweł ĆWIĘCZEK
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 400
Telefon komórkowy: 660 625 073
 

Informuję, że od dnia 22.01.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku na terenie dzielnicy nr I w Kluczach został wdrożony do realizacji "Plan działania prorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa publicznego w rejonie skrzyżowania drogi DP1095K tj. Klucze-Hutki z drogą podporządkowaną wjazd na Pustynię Błędowską i „Różę Wiatrów”. Odwiedzający Pustynię Błędowską turyści nie stosują się do zakazu zatrzymywania się (znak B-36), co powoduje utrudnienia przejazdu pojazdów drogą powiatową, szczególnie w słoneczne dni weekendowe. Ponadto nieprawidłowo zaparkowane pojazdy w masywie leśnym w szczególności dróg przeciwpożarowych stwarzają zagrożenie pożarowe. Wdrożony do realizacji  "Plan działania priorytetowego", ma na celu poprzez podjęcie działań i ograniczenie tego typu zjawiska, które negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej i odwiedzających turystów.


 

Rejon II

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Bogucin Duży, Bydlin, Cieślin, Golczowice, Jaroszowiec, Kolbark, Krzywopłoty, Zalesie Golczowskie
 
 
mł. asp. Paweł CZERNIKIEWICZ
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 400
Telefon komórkowy: 660 622 911
 

Informuję, że od dnia 22.01.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku na terenie dzielnicy nr II został wdrożony do realizacji "Plan działania prorytetowego" w miejscowości Zalesie Golczowskie - droga dojazdowa do kopalnii "Cemex", gdzie dochodzi do nauszeń przepisów ruchu drogowego przez pojazdy ciężarowe. Pojazdy te nie stosują się do zakazu wjazdu znak "B5" w godzinach 22.00-6.00. Ponadto kierujący nieprawidłowo zabezpieczają materiał sypki, co powoduje zanieczyszczenie drogi powiatowej. Zatrzymanie i postój na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczjacej 16 t. lub o długości przekraczjacej 12 m. poza wyznaczonymi w tym celu parkingami, a także zaśmiecanie przez kierowców przydrożnych rowów i masywu leśnego. Działania prowadzone przez dzielnicowego mają na celu poprawić bezpieczeństwo publiczne i ograniczyć tego typu zjawiska.  


 

Rejon III

Rejon działania: 
 
Obsługuje: Chechło, Hucisko, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Rodaki, Ryczówek
 
 
asp. sztab. Dariusz GORGOŃ
 
 
 
Telefon stacjonarny: 47 83 25 400
Telefon komórkowy: 660 625 063
 

Informuję, że od dnia 22.01.2021 roku do dnia 30.06.2021 roku na terenie dzielnicy nr III wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w Rodakach, a zwłaszcza w rejonie ulic: Dąbrówka, Wiejska, Pustynna, Słoneczna, Hutnicza - Rzeka Centuria, Biała Przemsza, oraz przy punktach widkowych "Dąbrówka" i "Oaza-Dolinka Białej Przemszy", gdzie dochodzi do wyścigów pojazdami of-rodowymi, quadami, motocyklami typu cross, które powodują niszczenie roślinności i siedlisk dla zwierząt na obszarze Pustyni Błędowskiej objętej ochroną przyrody "Natura 2000". Nieuprawniony wjazd pojazdów mechanicznych powodujących nadmierny hałas i zagrożenia bepieczeństwa spacerującym turystom na szlakach turystycznych. Ponadto działanie dzielnicowego polegać będzie na wyeliminowaniu wykroczeń polegajacych na zaśmiecaniu i rozpalaniu ognisk w odległosci 100 metrów poza miejscami wyznaczymi do tego celu na terenach śródleśnych na drogach dojazdowych do Pustyni Błędowskiej.