Struktura - Struktura organizacyjna - KPP w Olkuszu

Struktura organizacyjna

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

 

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu
młodszy inspektor Jarosław Klich

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu
podinspektor Adam Milanowski