Bezpieczna droga do szkoły. Wspólne działania olkuskich policjantów i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Bezpieczna droga do szkoły. Wspólne działania olkuskich policjantów i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Dzisiaj (04.08.20r.) mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzili działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Mundurowi czuwali nad  bezpieczeństwem osób korzystających z tej formy transportu, a w szczególności  dzieci i młodzieży, które dojeżdżają do szkół.

Aby podróż była bezpieczna i wszyscy jej uczestnicy dotarli do celu bez wydarzeń i przykrych sytuacji, policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przy olkuskim dworcu patrolowali stację i przystanki, z których dzieci i młodzież wyruszają do szkół. Mundurowi zwracali uwagę na  wszelkie przypadki łamania przepisów, które wpływają na bezpieczeństwo podróżujących. Kontrolą objęte zostały również  torowiska, przez które przechodzenie musi odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach.

Takie wspólne patrole w rejonach kolejowych oraz prowadzone działania prewencyjne z pewnością przyczyniają do poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród osób korzystających z tej formy transportu.

Przypominamy o bezpiecznych zasadach w  podróży:

  • Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, na przystankach i w środkach komunikacji publicznej itp. Takie miejsca sprzyjają kradzieżom kieszonkowym.  
  • Bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego pociągu.
  • W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki. Torebki, podręczne plecaki staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie.
  • Jeżeli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy, staraj się trzymać ją w różnych miejscach.  Zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej kwoty.
  • Zachowaj szczególna ostrożność wobec nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości w podróży, nie wdawaj się w dyskusję.
  • Poinformuj obsługę pociągu o osobach,  podejrzanie zachowujących się.
  • Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne wartościowe przedmioty, natychmiast poinformuj o tym Policję. Karty bankomatowe i dokumenty zastrzeż w dokumentach zastrzeżonych.