Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na drogach – EDWARD 2017

Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na drogach – EDWARD 2017

W czwartek 21 września 2017 roku podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich krajach europejskich prowadzona będzie druga edycja akcji pod nazwą EDWARD (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych), w którą zaangażowana jest polska Policja.

Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL oraz popierane przez Komisję Europejska i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). 

Działania EDWARD to 24 godzinna akcja prowadzona przez policję ruchu drogowego państw członkowskich TISPOL oraz podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

Małopolska Policja drogowa w tym dniu będzie szczególnie zaangażowana w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Podjęte zostaną różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjno – profilaktyczne. Ponadto na drogach pojawi się większa ilość funkcjonariuszy, którzy będą nadzorować ruch na drogach, reagować na wykroczenia i przestępstwa drogowe. Główna uwaga zwrócona zostanie na to czy kierujący poruszają się z odpowiednią prędkością – dostosowaną do obowiązujących przepisów oraz warunków drogowych.

Nadmierna prędkość jest jednym z głównych problemów bezpieczeństwa na drogach. W roku 2016 w Małopolsce z tej przyczyny powstało 808 wypadków drogowych, w których zginęło 45 osób, a 1099 zostało rannych. Z danych tych wynika, że średnio co 4. wypadek spowodowany był przez nadmierną prędkość.  

W roku ubiegłym działania EDWARD realizowano 21 września i okazały się dużym sukcesem. Na drogach 30 państw biorących w nich udział, zginęły w tym dniu 43 osoby, tj. o 39% mniej niż w analogicznym dniu roku 2015. W 19 państwach w tym dniu nie odnotowano wypadków ze skutkiem śmiertelnym.