Konkurs na animację "Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze"

Konkurs na animację "Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze"

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wraz z Małopolską Wojewódzką Radą BRD i Kuratorium Oświaty w Krakowie zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie na animację pn. "Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze".

Termin przesyłania aminacji - od 18 do 29 maja 2020 roku.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone!!!

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie:

Regulamin konkursu na animację pn. "Bezpieczny pieszy i rowerzysta na drodze"