Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwem – Reaguj, gdy widzisz zagrożenie

Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwem – Reaguj, gdy widzisz zagrożenie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które funkcjonuje jako platforma wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. W prosty i przystępny sposób każdy obywatel może reagować na zagrożenie, które występują w danej społeczności lokalnej.   Wystarczy tylko, że ma pod ręką przenośne urządzenie, np. telefon, smartfon czy tablet.

Jedno kliknięcie nap. na telefonie sprawia, że policjanci dowiedzą się, w którym miejscu jest konieczność pojawienia się patroli i podjęcia konkretnych działań. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia. Obecnie w mapie zagrożeń jest 21 kategorii zagrożeń i są to:  używanie środków odurzających, akty wandalizmu, miejsca niebezpieczne na wodach, niestrzeżone przejścia przez tory, przekraczanie dozwolonej prędkości, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, bezdomność, miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej, niestrzeżony przejazd kolejowy, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, znęcanie się nad zwierzętami, dzikie wysypiska śmieci, nielegalna wycinka drzew, niewłaściwa infrastruktura drogowa, zła organizacja ruchu drogowego, kłusownictwo, nielegalne rajdy samochodowe, niszczenie zieleni, wałęsające się bezpańskie psy, żebractwo, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nieprawidłowe parkowanie, poruszanie się po terenach leśnych quadami oraz wypalanie traw.

Zgłoszenia dokonywane przez Krajowa Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwem są anonimowe  i nie trzeba podawać swoich danych osobowych. Wystarczy wejść np. na stronę internetową Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu (www.olkusz.policja.gov.pl) i odpowiednio kliknąć. Przekazanie informacji o zagrożeniu zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi.

Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez internautów jest proste i przejrzyste: Internauta, który będzie korzystać z tego narzędzia, powinien wyszukać na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń powinien wybrać ikonę obrazującą konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane miejsce na mapie. Zgłaszający będzie proszony o wprowadzenie w „oknie” szczegółów sprawy, a także daty jej wystąpienia. Od tej pory zgłoszenie będzie widoczne na mapie, podobnie jak jego status (nowe, weryfikacja, potwierdzone lub niepotwierdzone). Wówczas zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Każda informacja wprowadzona na mapę będzie przez policjantów sprawdzana. Internauta jest też powiadamiany o sposobnie rozwiązania problemu, ponieważ jeśli informacje się potwierdzą zastaną wprowadzone na mapę (status zgłoszenia: nowe, potwierdzone lub niepotwierdzone).

Zebrane przez policję informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, czyli dostosowanie zarządzania patrolami do bieżących potrzeb.

Od stycznia do końca sierpnia  br. olkuscy policjanci odnotowali 440 zgłoszeń dotyczących całego powiatu olkuskiego. W większości są to sygnały związane z  bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dominujące w tym okresie  kategorie zgłoszeń to:  nieprawidłowe parkowanie 93, przekraczanie dozwolonej prędkości 75 oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 69.

Na mapie pojawiły się również zgłoszenia dotyczące grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (17) oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej (10). Policjanci dokonują sprawdzenia wskazanych miejsc i w uzasadnionych przypadkach podejmują konkretne działania w celu poprawy sytuacji i zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania danego zagrożenia.

 

Trzeba jednak pamiętać, że mapa zagrożeń jest narzędziem pomocniczym, które nie służby do informowania Policji o zdarzeniach nagłych, zagrażających życiu i zdrowiu człowieka, wymagających natychmiastowej  reakcji i interwencji Policji.  W takich sytuacjach należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112.