Ktoś wyrzucił stertę zużytych opon do lasu

Ktoś wyrzucił stertę  zużytych opon do lasu

O zaśmiecaniu lasu i innych miejsc informowaliśmy wielokrotnie. Osoby, które wyrzucają odpady w miejscach do tego nie przeznaczonych, swoim zachowaniem  naruszają prawo.  To także  poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego lasów i zwierzyny. Nieodpowiedzialne zachowanie człowieka może stać się przyczyną powstawania pożarów. Pomimo tego  ludzie wciąż pozostawiają w lasach śmieci.

Z początkiem listopada do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wpłynęło zawiadomienie, że w lesie w Zimnodole ktoś wyrzucił stertę zużytych opon około 200 sztuk. Teraz policjanci szukają osoby, która jest odpowiedzialna za to wykroczenie i proszą o pomoc w odnalezieniu sprawcy.  

Przypominamy o konsekwencjach prawnych takiego zachowania.

Wysypywanie śmieci do lasu jest zabronione prawem. Grozi za to grzywna od 500 złotych nawet  do 5 tysięcy złotych. Artykuł 162 kodeksu wykroczeń stanowi, że:
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las,podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę — do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Osoby, które mają informację w tej sprawie, proszone są o telefoniczny kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie, nr tel. 32 6478 237 lub o zgłaszanie się do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.