Od 2 lipca w Policji będą obowiązywać wyłącznie nowe numery telefonów

Od 2 lipca w Policji będą obowiązywać wyłącznie nowe numery telefonów

Od 2 lipca 2020 roku zmieni się sposób wybierania numerów telefonów do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz jednostek podległych. Zamiast numeru kierunkowego „32” będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA „47”. Kolejnymi cyframi będą „8325”.

Zmiany numerów telefonów dotyczą jednostek Policji w całym kraju. Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych, w tym Policji przez obywateli, jak również policjantów i pracowników Policji.

 

 

 

Nazwa jednostki

Obecny numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny

 z sieci publicznych krajowych

Docelowy numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny

 z sieci publicznych krajowych

Obecny numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny przez abonentów

 z sieci publicznych międzynarodowych

Docelowy numer telefonu służb dyżurnych jednostki Policji osiągalny przez abonentów

 z sieci publicznych międzynarodowych

Komenda Powiatowa Policji  w Olkuszu

 

32 64 78 242

 

47 83 25 242

 

48 32 64 78 242

 

48 47 83 25 242

Komisariat Policji w Bukownie

32 64 93 300

47 83 25 300

48 32 64 93 300

48 47 83 25 300

Komisariat Policji w Wolbromiu

32 64 93 350

47 83 25 350

48 32 64 93 350

48 47 83 25 350

Komisariat Policji w Kluczach

32 64 94 400

47 83 25 400

48 32 64 94 400

48 47 83 25 400