Olkuscy policjanci kontrolują liczbę osób w środkach komunikacji miejskiej w parkach i skwerach

Olkuscy policjanci kontrolują liczbę osób w środkach komunikacji miejskiej w parkach i skwerach

Codzienne kontrole osób objętych kwarantanną prowadzone przez mundurowych,  mają na celu zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Oprócz tych działań, przed policją stoją nowe zadania. Niedawno wprowadzono kolejne regulacje prawne dotyczące ograniczeń w przemieszczaniu się, a także zakazu grupowania się osób.

Od czasu wprowadzenia nowych przepisów policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu sprawdzają ilości pasażerów w środkach komunikacji publicznej. Regulacje prawne zobowiązują do zmniejszenia ilości osób w autobusach. Obecnie może w nich przebywać połowa pasażerów w stosunku do liczby dostępnych miejsc siedzących. Kontrole w środkach komunikacji prowadzone są na zajezdniach autobusowych, tam, gdzie zwykle występuje największa ilość pasażerów.  Działania policjantów mają charakter prewencyjny, jednakże, kiedy policjanci zauważą, że środki transportu są przeładowane i ilość osób, które się w nich znajduje stanowi ewidentne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów, wówczas zostaną wyciągnięte poważne konsekwencje.

Z kolei policjanci prewencji zwracają szczególną uwagę na osoby skupiające się w większych grupach. Mundurowi kontrolują takie miejsca, są to m.in. parki, skwery, osiedlowe place zabaw. Nowe regulacje prawne mówią o dwóch osobach i wszystkie zgromadzenia większe, będą przedmiotem zainteresowań funkcjonariuszy.

Powyższe działania mundurowych  mają na celu zapewnić ludziom bezpieczeństwo i  tym samym zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby koronawirusa. Edukacja społeczeństwa w tym zakresie ma niezwykle istotne znaczenie.  Po olkuskich ulicach nadal porusza się radiowóz, wyposażony w system nagłośnieniowy przy pomocy którego mundurowi przypominają o pozostaniu w domu, unikaniu bezpośredniego kontaktu i zachowaniu odpowiedniego dystansu w miejscach publicznych. (http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/epidemia-krakowska-policja-wykorzystujac-system-naglasniajacy-apeluje-o-pozostanie-w ).