Pamiętamy o bohaterach II wojny światowej

Pamiętamy o bohaterach II wojny światowej

1 września  w Olkuszu odbyły się uroczystości z okazji  80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Organizatorem imprezy  był Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu, Roman Paśnik. W tym dniu władze miasta przygotowały bogaty program uroczystości upamiętniających największy w historii konflikt zbrojny.

Obchody 80. rocznicy rozpoczęto o godzinie 10:00 mszą świętą w bazylice p.w. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Następnie uczestnicy uroczystości, wspólnie z Olkuską Reprezentacyjną Orkiestrą Dętą, przeszli ulicami miasta do parku miejskiego, gdzie został odegrany hymn państwowy i przy pomniku poświęconym poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945 złożono kwiaty. Podczas uroczystości nie zabrakło również pocztu sztandarowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz przedstawicieli olkuskiej komendy: Naczelnika Wydziału Prewencji  -  podinspektora Jerzego Hodurka oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego - komisarza Dominika Szota.  W parku miejskim został  odczytany przez podkomisarz Katarzynę Matras Apel Pamięci:

„W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej stajemy do uroczystego Apelu Pamięci pod Pomnikiem Ofiar Wojny w Olkuszu. W skupieniu i zadumie przywołujemy pamięć wszystkich rodaków, dla których Ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że „Jeszcze Polska nie zginęła…”.

Wartę przy pomniku pełnili harcerze. Podczas uroczystości nie zabrakło uczniów z olkuskiej szkoły mundurowej.

Organizatorzy uroczystości zapewnili mieszkańcom miasta wiele atrakcji. Już od godziny 10, na olkuskim rynku trwał zlot militarny. Do udziału zostali zaproszeni  policja  i wojsko. Policjantki młodszy aspirant  Marika Guzik-Gajda oraz starszy sierżant Monika Kot na policyjnym stanowisku oprócz wyposażenia policji udzielały porad z zakresu bezpieczeństwa. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli pochwalić się w swoją wiedzą i rozwiązać krzyżówki.   Na stoiskach można było przymierzyć poszczególne elementy wyposażenia i umundurowania policji i wojska.

Podczas przejścia uczestników przez ulicę Mickiewicza do parku miejskiego y nad prawidłowym ruchem pieszych i kierujacych czuwali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.