Podsumowanie działań w okresie wakacji olkuskiej grupy „SPEED

Podsumowanie działań w okresie wakacji olkuskiej grupy „SPEED

Aby przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze,  od 19 lipca 2019 roku we wszystkich województwach ruszyły zespoły „SPEED”. Ich głównym zadaniem jest szybka reakcja na rażące wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym popełniane przez kierujących. To właśnie policjanci ze spec grupy zwracają szczególną uwagę na kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, albowiem z tej oto przyczyny na drodze ginie najwięcej osób.

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy swojej działalności mundurowi z olkuskiej grupy „Speed”  skontrolowali 348 pojazdów i ujawnili 350 wykroczeń w ruchu drogowym. W związku z tym nałozyli 253 mandaty karne. Zatrzymali łącznie 17 praw jazdy z tego, aż 15 z nich, dotyczyło przekroczenia prędkości.

Priorytetem grupy „speed” jest walka z piratami drogowy,  jednakże policjanci nie są obojętni wobec innych wykroczeń w ruchu drogowy. Reagują również na  nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie, niewłaściwe zachowanie w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego (np. w rejonie przejść dla pieszych). Policjanci z olkuskiej grupy „Speed” pełnią służbę na terenie całego powiatu, wykorzystując do walki z „piratami drogowymi” najlepszy policyjny sprzęt.

Przypominamy, że poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związania z przestrzeganiem przez kierujących, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego, obowiązujących przepisów. Kierujmy się rozsądkiem i  zachowajmy ostrożność na drodze. Pamiętajmy, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.