Policjanci ostrzegają przed niewłaściwymi zachowaniami w Sieci i informują o konsekwencjach prawnych

Policjanci ostrzegają przed niewłaściwymi zachowaniami w Sieci i  informują o konsekwencjach prawnych

Mało kto nie posiada telefonu komórkowego, laptopa czy komputera i nie korzysta z Internetu.    W dzisiejszych czasach to nieodłączny elementem  codziennego funkcjonowania. Korzystanie z niego daje nam wiele możliwości.  Umożliwia komunikowanie się,  jest doskonałym źródłem informacji i rozrywki.  Z drugiej zaś strony, Internet  niesie ze sobą wiele zagrożeń, na które najbardziej narażone są dzieci i młodzież. Dlatego bardzo ważna jest edukacja, nie tylko dzieci,  ale i ich rodziców. Zawłaszcza, że zbliża się okres wakacyjny i większość młodych ludzi swój wolny czas będzie spędzać w „Internecie”.

Cyberprzemoc to inaczej przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych. Do takich działań zalicza się m.in.  wyzywanie, straszenie, poniżanie, szantażowanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w Sieci. Wiele ludzi nie zdaje sobie sprawę jak wielką  krzywdę można wyrządzić  drugiej osobie i jakie są konsekwencje prawne takiego zachowania. O tym najwyraźniej zapomniała 15-latnia gimnazjalistka.  Dziewczyna  podszyła się w sieci pod swoją koleżankę i bez zgody umieściła jej zdjęcie z erotycznym podpisem. Sprawa trafiła na policję. Matka pokrzywdzonej nastolatki natychmiast zareagowała na przemoc w sieci.  Teraz policjanci z Bukowna będą prowadzić dochodzenie pod kątem tzw. stalkingu art. 190a§2 kodeksu karnego a wkrótce sprawa trafi do sądu rodzinnego i nieletnich.

Małopolska Policja we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Naukową Akademicką Siecią Komputerową od wielu lat podejmują działania, których celem jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa najmłodszych w sieci funkcjonujący pod nazwą "Zagrożenia w Sieci - profilaktyka, reagowanie". Prowadzone przez Policję spotkania dla  dzieci, rodziców i nauczycieli są poświęcone edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.  Podczas tych spotkań mundurowi informują o najnowszych zjawiskach online, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci. Przypominają również o konsekwencjach prawnych cyberprzemocy. Jednocześnie zachęcają rodziców do aktywnego uczestnictwa w internetowym życiu swoich pociech,  do poznania ich zainteresowań i społeczności wirtualnej. Chcemy wyczulić rodziców na to, by mieli pod kontrolą, co robią dzieci w Internecie,  z kim ich pociechy nawiązują kontakty i jaki mają one charakter.