Procedury udostępniania części wojskowej terenu Pustyni Błędowskiej

Procedury udostępniania części wojskowej terenu Pustyni Błędowskiej

Północna część Pustyni Błędowskiej jest poligonem wojskowym, na którym często organizowane są ćwiczenia żołnierzy. W rejonie tym obowiązuje zakaz wstępu ustanowiony przez Siły Zbrojne RP. Pojawienie się tam osób postronnych, np. jeżdżących na quadach lub motocyklach może być szczególnie niebezpieczne. Osoby, które chcą wejść lub wjechać, na teren wojskowy,  muszą złożyć wniosek o udostepnienie i uzyskać stosowne pozwolenie. Odbywa się to według określonej procedury.  

 

Na podstawie § 19 pkt 11 Zarządzenia Nr 22/MON z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie oraz właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczenia:

Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, lub ich części, znajdujących się w trwałym zarządzie lub zarządzie zarządcy nieruchomości wojskowych.

 

  • partner społeczny składa wniosek o udostępnienie nieruchomości do dowódcy jednostki wojskowej (bezpośredniego użytkownika nieruchomości);

 

  • dowódca jednostki wojskowej, o ile opiniuje pozytywnie wniosek, przesyła wniosek wraz z opinią do RZI;

 

  • RZI występuje do Dyrektora DI MON, poprzez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości;

 

  • RZI zawiera umowę użyczenia nieruchomości wojskowej z partnerem społecznym.