Sezon narciarski otwarty! Zachowajmy ostrożność – porady policjantów

Sezon narciarski otwarty! Zachowajmy ostrożność – porady policjantów

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Wiele osób i rodzin decyduje się na wypoczynek w górach.  Okres świąteczny jest również okazją do rozpoczęcia sezonu narciarskiego, który oficjalnie został otwarty 14 grudnia 2018 roku na Stacji Narciarskiej Słotwiny Aren. W tym dniu Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie przeprowadzili nie tylko konkursy wiedzy dla dzieci i młodzieży, ale również promowali bezpieczne formy aktywnego wypoczynku,  jak również odpowiednie zachowania narciarzy na stoku.

 

Porady i zasady dotyczące bezpieczeństwa, a także uprawnienia Policji w czasie pełnienia służby na stokach narciarskich:

Policjanci pełniący służbę na stokach narciarskich mają. m. in., prawo legitymować, pouczać, ale przede wszystkim pilnują porządku oraz reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania.  

Policjanci patrolują nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi. Podstawowym zadaniem policjantów na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich.                               

Wykonując swoje zadania na terenach narciarskich, policjanci współpracują z GOPR oraz TOPR.

Podczas wykonywanych obowiązków przypominają także  o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przystosowanego przez osoby do ukończenia 16 roku życia (art. 29 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich).

 Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny.

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania; stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

 

PAMIĘTAJ!

OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZŃSTWO

TWOJE I INNYCH OSÓB

 

1.      Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.

2.      Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.

3.      Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.

4.      Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.

5.      W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.

6.      Zjeżdżaj z góry tak aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.

7.      Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.

8.      Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.

9.      Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.

10.   Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.

11.   W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.

12.   Szanuj przyrodę.

13.   Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.

14.   W samochodzie nie zostawiaj w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów.

15.   Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.

16.   Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku).