Spotkanie dzielnicowych z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu

Spotkanie dzielnicowych z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu

Dzielnicowi podejmują  działania i zadania, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.  Zadania te wynikają m.in. z Zarządzenia Komendanta Głównego Policji.    Do nich należy w szczególności, ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, kontrolowanie przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego, jak również prowadzenie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej. Spotkania dzielnicowych  z dziećmi i młodzieżą  doskonale wpisują się w program „Dzielnicowy bliżej nas”.

W czasie spotkania z uczniami, dzielnicowi z Komisariatu Policji w Bukownie: sierżant sztabowy Krzysztof Klima oraz aspirant sztabowy Ireneusz Mól, omówili temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Wyjaśnili, czym jest demoralizacja i jakie są prawne skutki wagarowania, spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz używania narkotyków. Podczas spotkania wywiązała się również dyskusja, w trakcie której,  policjanci omówił najistotniejsze zagadnienia  dotyczące cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się  jak reagować, gdy ktoś jest sprawcą lub ofiarą przemocy w Internecie i do kogo należy zwrócić się o pomoc.   

Młodzieży wyświetlono film „Życie jest jedno, to nie gra”, który podsumował  spotkanie i podejmowane tematy.