Spotkanie z policjantami w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu

Spotkanie z policjantami w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu

Dzisiaj (12.03.2019 roku) w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu spotkali się uczniami klas drugich, by porozmawiać z nimi o odpowiedzialności karnej i o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W trakcie spotkania policjanci zwracali szczególną uwagę na zagrożenia, jakie niesie ze sobą zażywanie tych syubstancji, ale także edukowali słuchaczy na temat odpowiedzialności prawnej.   

Dopalacze i narkotyki stanowią istotny problem wśród dzieci i młodzieży.  Wiele młodych osób nie jest świadoma, jakie ryzyko niesie ze sobą zażywane tych substancji.  Spotkanie z policjantami miało na celu, nie tylko uświadomienie im jak bardzo niebezpieczne są narkotyki i dopalacze, ale również zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  Policjanci  wyjaśnili czym jest czyn karalny i demoralizacja oraz jakie środki wychowawcze i poprawcze może  zastosować sąd  wobec osoby nieletniej.

Mundurowi skupili się także na bezpieczeństwie w ruchu drogowym, albowiem uczniowie niebawem przystąpią do egzaminu na prawo jazdy. Policjanci prowadząc działania edukacyjno-profilaktyczne, starają się dotrzeć do świadomości przyszłych kierowców, by wsiadając za kierownicę samochodu, mieli jeden cel na uwadze – własne bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.  Podczas spotkania policjanci omówili najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji drogowych. Szczególną uwagę zwrócili na nietrzeźwych kierowców. Uczniowie zakładali przygotowane przez policjantów Alko i Narko gogle, po to by przekonać się,  że   alkohol i narkotyki upośledzają zdolności psychoruchowe kierowców.