Święto Policji w olkuskiej komendzie

Święto Policji w olkuskiej komendzie

 

Wczoraj (26 lipca br.) o godzinie 13.00 swoje święto obchodzili policjanci  Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. W uroczystym apelu na auli komendy uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Nowakowski. Z jego rąk awansowani policjanci otrzymali mianowania na wyższe stopnie.  W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Pani Lidia Gądek oraz Poseł na Sejm RP Pani Agnieszka Ścigaj, Starosta Olkuski Pan Paweł Piasny, Burmistrzowie i Wójtowie, kapelan olkuskiej Policji ks. Henryk Chmieła, przedstawiciele  instytucji oraz  służb inspekcji i straży z którymi olkuska policja na co dzień współpracuje.

 

Uroczysty  apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości komisarza Marka Kalarusa Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie. Następnie wprowadzono sztandar komendy i odegrano hymn państwowy. Z okazji Święta Policji 59 olkuskich policjantów otrzymało akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe. Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu  inspektor Tomasz Zając podkreślił trud policyjnej służby, dzięki któremu wciąż rośnie zaufanie społeczne i poczucie bezpieczeństwa. Oprócz życzeń dla policjantów i pracowników jednostki, Komendant podziękował również wszystkim osobom, które od wielu lat wspierają policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Tradycyjnie oprócz awansów na wyższe stopnie policyjne,  starosta,   burmistrzowie oraz wójtowie nagrodami za uzyskane wyniki w pracy zawodowej wyróżnili 15 policjantów i pracownika Policji. Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście , którzy złożyli funkcjonariuszom i pracownikom serdeczne życzenia i podziękowania za służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

 

asp. szt. Wojciech Gałka

asp. szt. Piotr Żaba

 

Brązową odznakę „Zasłużony Policjant” nadano:

 

asp. szt. Józefowi Dziubdzieli

asp. szt. Markowi Wachowi

asp. szt. Dariuszowi Zającowi

 

Z dniem 24 lipca 2017 roku na wyższe stopnie w Policji mianowani zostali

 

NA STOPIEŃ PODINSPEKTORA POLICJI

nadkom. Agnieszka Fryben

nadkom. Jarosław Klich

 

NA STOPIEŃ KOMISARZA POLICJI

podkom. Katarzyna Ciszewska

podkom. Dominik Szot

 

NA STOPIEŃ ASPIRANTA SZTABOWEGO  POLICJI

st. asp. Robert Domagała

st. asp. Tomasz Gondek

st. asp. Dariusz Gorgoń

st. asp. Norbert  Kmiecik

st. asp. Piotr Osiecki

st. asp. Robert Piwek

 

NA STOPIEŃ STARSZEGO ASPIRANTA POLICJI

asp. Dawid Henc

asp. Dariusz Karolczyk

asp. Katarzyna Matras

asp.  Jolanta  Łaskawiec

asp. Waldemar Pasich

asp. Aleksandra Śliwińska

asp. Łukasz Zańko

 

NA STOPIEŃ ASPIRANTA POLICJI

mł. asp. Rafał Adamuszek

mł. asp. Barbara Janik

mł. asp. Mariusz Mitka

mł. asp. Dominik Muzyk

mł. asp. Marek Orkisz

mł. asp. Przemysław Przetakowski

mł. asp.  Sebastian Sarecki

mł. asp.  Maciej Wojtal

 

NA STOPIEŃ MŁODSZEGO ASPIRANTA POLICJI

sierż. szt. Łukasz Gardeła

sierż. szt. Przemysław Szeląg

sierż. szt. Arkadiusz Żak

 

NA STOPIEŃ SIERŻANTA SZTABOWEGO POLICJI

st. sierż. Marika Guzik-Gajda

t. sierż. Rafał Kwaśniewski

st. sierż. Michał Mucha

st. sierż. Kamil Lisowski

st. sierż. Arkadiusz Pielka

st. sierż. Rafał Poczęsny

 

NA STOPIEŃ STARSZEGO SIERŻANTA POLICJI

sierż. Katarzyna Cader

sierż. Wojciech Dym

sierż. Monika Kot

sierż.  Agata Łaskawiec

sierż. Oskar Mirowski

sierż. Paweł Sarecki

sierż. Małgorzata Sarota

sierż. Karol Sobieraj

sierż. Piotr Stanek

sierż. Przemysław Wadowski

sierż. Justyna Zaród

sierż. Bartosz Ziarnik

 

NA STOPIEŃ SIERŻANTA POLICJI

st. post. Karolina Gębala

st.  post. Mateusz Herbrich

st. post. Marek Nowak

st. post. Ireneusz Saracen

st. post. Roman Starzec

 

NA STOPIEŃ STARSZEGO POSTERUNKOWEGO POLICJI

post.  Dorota Baradziej

post. Emilian Gaudy

post. Mateusz Grabowski

post. Grzegorz Haberko

post. Nikodem Januszek

post.  Tomasz Synowiec

post. Krystian Wilk

post.  Adrian Zyguła

 

Nagrody Starosty Powiatowego otrzymali :

 

mł. asp. Zbigniew Pałka  - zastępca dyżurnego  komendy powiatowej  policji w Olkuszu

mł. asp. Grzegorz Kościelny – policjant wydziału kryminalnego olkuskiej komendy

Ryszard Krawiec – pracownik korpusu służby cywilnej  referatu wspomagającego

 

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz otrzymali:

asp. szt. Marek Wach – policjant Zespołu ds. Wykroczeń

mł. asp. Przemysław Szeląg – dzielnicowy komendy powiatowej  w Olkuszu

 

Nagrody  Burmistrza Miasta Bukowno  otrzymali:

sierż. szt. Rafał Zub – policjant Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego w Bukownie

asp. szt. Michał Wożniak – dyżurny komisariatu policji w Bukownie

 

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom otrzymali:

sierż. Wojciech Manterys – dzielnicowy  komisariatu policji w Wolbromiu

st. sierż. Rafał Gąsiorek - policjant Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego w Wolbromiu

st. asp. Paweł Różanowski – dyżurny komisariatu policji w Wolbromiu

 

Nagrody Wójta Gminy Bolesław  otrzymali:

st. sierż. Krzysztof Klima - dzielnicowy  komisariatu policji w Bukownie

sierż. Piotr Nawrot - policjant Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego w Wolbromiu

 

Nagrody Wójta Gminy Klucze otrzymali:

 asp. szt. Rafał Kulawik – detektyw Zespołu Kryminalnego komisariatu policji w Kluczach

sierż. szt. Rafał Kwaśniewski – dzielnicowy komisariatu policji w Kluczach

st. post. Mateusz Grabowski  - policjant Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w  Kluczach

 

Nagrodę Wójta Gminy Trzyciąż otrzymał:

mł.asp. Grzegorz Kaczmarski – policjant zespołu kryminalnego komisariatu w Wolbromiu