Szkolenie koordynatorów ZPB

Szkolenie koordynatorów ZPB

Dzisiaj (16.03.2016r.) w auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu odbyło się szkolenie koordynatorów Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.  Uczestniczyły w nim policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - nadkom. Izabela Ciarka, sierż.szt.  Beata Wcisło, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu asp. Katarzyna Matras, sierż. szt. Małgorzata Chojnacka, st. sierż.  Marika Guzik-Gajda oraz koordynatorzy i zastępcy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Prowadząca szkolenie - nadkom. Izabela Ciarka, omówiła ogólne założenia projektu oraz podsumowała dotychczasowe przedsięwzięcia.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest to kompleksowy system, oparty na wzajemnej współpracy szkoły, samorządu lokalnego, policji, straży miejskiej, rady osiedla, różnych stowarzyszeń itp.  Wspólnym celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w szkole (np. przemocy rówieśniczej, używania substancji psychoaktywnych itp.), które diagnozuje się na podstawie badań ankieterskich.

Dyrekcja i grono pedagogiczne przy współpracy z w/w podmiotami podejmuje szereg przedsięwzięć profilaktycznych i organizacyjnych skutkujących nadaniem  „Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Certyfikat ten jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie - na okres 2 lat a następnie na okres 5 lat. Po spełnieniu kolejnych kryteriów wynikających z regulaminu szkoła może ubiegać się o tytuł Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Ten zaszczytny tytuł w powiecie olkuskim otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu.

Dotychczas „Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” uzyskały:

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu,

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu,

- Gimnazjum nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu,

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach.