Wspólna akcja Policji i Sanepidu w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

Wspólna akcja Policji i Sanepidu w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

Wciąż obowiązuje zakrywanie ust i nosa w sklepach, w autobusach, urzędach czy na targowiskach. Tak samo, jak dwumetrowy dystans. Funkcjonariusze razem z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną powiatu olkuskiego prowadzili dzisiaj akcje prewencyjno-kontrolne między innymi w placówkach handlowych.

W związku z przypadkami nieprzestrzegania przez mieszkańców powiatu obowiązujących zasad dotyczących COVIT-19, 2 lipca br. dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu i dzielnicowy Komisariatu w Bukownie wspólnie z pracownicami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Olkuszu, sprawdzali m.in. w sklepach, piekarniach i centrach handlowych przestrzeganie wymogów sanitarno – higienicznych i reżimu sanitarnego. Kontrolowano m.in. czy osoby przebywające wewnątrz tych obiektów  mają zasłonięte usta i nos. Za brak maseczek były pouczenia, ale też i nakładane kary. W kolejnych dniach przewidziana jest dalsza kontynuacja tych działań. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, zakrywanie ust i nosa, jak również utrzymywanie bezpiecznego, dwumetrowego dystansu między sobą to nasz obowiązek w sklepach, urzędach i we wszelkich pomieszczeniach, w których styka się wiele osób.

Policja i Inspektorzy Sanitarni apelują o przestrzeganie zasad. Łamanie ich naraża nas na mandaty , ale przede wszystkim jest to zagrożenie dla naszego zdrowia.