Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Służby Cywilnej

Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Służby Cywilnej

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk z okazji Święta Służby Cywilnej dziękuje wszystkim pracownikom Policji za sumienną i rzetelną pracę na rzecz polskiej Policji.