Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, medale, gratulacje i nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu

Przywitanie gości przez  Komendanta olkuskiej policji
zebrani goście w auli olkuskiej komendy
odczytanie aktów mianowania
wręczenie nagrud policjantom wyróżnionym
wyróznieni policjanci
wyróznieni funkcjonariusze
przemównienie starosty olkuskiego w imieniu samorzadowców powiatu
pamiatkowe zdjęcie grupowe z wszystkimi