asp. Grzegorz Gąsiorek

asp.
Grzegorz
Gąsiorek
Powiat: 

Posterunek Policji w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej oraz niszczenie mienia przez młodzież gromadzącą sie w godzinach wieczorowo-nocnych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tczycy oraz w klatkach schodowych bloków przy ul. B. Skowrona w Charsznicy. Zanieczyszczanie dróg publicznych ziemią i błotem przez rolników na terenie gminy Charsznica. Spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju i zaśmiecanie terenu przez młodzież gromadzącą się w rejonie tzw. "rampy" za Galerią Planeta. 

Rejon działania: 
Rejon służbowy nr 1 Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Charsznica.
Telefon stacjonarny: 
41 383 60 07
Telefon komórkowy: 
660442074