asp. sztab. Piotr Konieczny

asp. sztab.
Piotr
Konieczny
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu, dewastacje mienia oraz zakłócanie spokoju przez gromadzącą się młodzież w rejonie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Parkoszowicach. 

Rejon działania: 
Rejon służbowy nr 3. Rejon wiejkski obejmujący niżej wymienione miejscowości Gminy Miechów: Glinica, Sławice, Pojałowice, Wymysłów, Bukowska Wola, Zarogów, Kalina Rędziny,Kalina Lisiniec, Kalina Mała, Brzuchania, Nasiechowice, Poradów, Szczepanowice, Zapustka, Dziewięcioły, Parkoszowice,
Telefon stacjonarny: 
41 382 22 61
Telefon komórkowy: 
660441597