asp. sztab. Zbigniew Sokół

asp. sztab.
Zbigniew
Sokół
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia:  spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej oraz niszczenie mienia przez młodzież gromadzącą się w rejonie stacji PKP Kamieńczyce w miejscowości Jaksice.

Rejon działania: 
Rejon służbowy nr 4 wiejski obejmujący niżej wymienione miejscowości Gminy Miechów: Jaksice, Falniów, Komorów, Siedliska, Falniów Wysiołek, Zagorzyce, Biskupice, Przesławice, Pstroszyce I, Pstroszyce II, Wielki Dół, Widnica, Podleśna Wola, Podmiejska Wola, Kamieńczyce, Celiny Przesławickie, Strzeżów I, Strzeżów II.
Telefon stacjonarny: 
41 382 22 61
Telefon komórkowy: 
660441932