Egzaminy na kartę rowerową w powiecie olkuskim

Karta rowerowa jest dokumentem, który stwierdza uprawnienie osoby niepełnoletniej do poruszania się rowerem. Wydawana jest dziecku za pisemna zgodą jego rodziców lub opiekunów. Do wydania karty rowerowej jest upoważniony dyrektor szkoły. Kartę rowerową można uzyskać po ukończeniu 10 roku życia oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. W powiecie olkuskim przyjęło się, że egzaminy teoretyczne odbywają się w szkole. Na część praktyczną przyjeżdżają policjanci. W tym roku szkolnym policjantki – nadkom. Agnieszka Fryben i mł. asp. Katarzyna Matras w kwietniu, maju i czerwcu odwiedziły 29. szkół podstawowych naszego powiatu. Egzamin praktyczny obejmował: przygotowanie roweru do jazdy, jazda na rowerze na wprost – ruch jednostronny, reagowanie na znaki drogowe, zmiana pasa ruchu, slalom, hamowanie. W tym roku egzamin praktyczny zdało 652 uczniów!