Komisariat Policji w Gdowie

Komisariat Policji w Gdowie
ul.Rynek3232-420Gdów
Telefon: 
12 251 40 07

Kierownictwo:

p.o Komendanta - kom. Krzysztof Mistarz
p.o. Zastępca Komendanta - asp.sztab. Piotr Michniak