mł. asp. Andrzej Janus

mł. asp.
Andrzej
Janus
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy i spokoju, zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsca publicznego oraz niszczenie mienia w rejonie pawilonu handlowego przy ul. M. Konopnickiej w Miechowie, głównie przez osoby ze środowiska nadużywającego alkohol.

Rejon działania: 
Rejon służbowy nr 2 Rejon miejski obejmujący niżej określony obszar Miechowa: ul. Wspólna (wcześniej ul. Buczka), ul. Głowackiego, ul. Jaksy, ul. Kilińskiego, ul. Ks. Skorupki, ul. Służba Polsce, ul. Podmiejska, ul. Folusz, ul. Podzamcze, ul. Janów Dolny, ul. Janów Górny, ul. Walki Zbrojnej, ul. Warszawska, ul. Kopernika, ul. Matejki, ul. Partyzantów, os. Parkowe (wcześniej os. XXX-lecia PRL), ul. Szewska, ul. Nowa, ul. Robotnicza,ul. Dwernickiego, ul. Konopnickiej, l.Racławicka, ul. Łukasińskiego,ul. Prądzyńskiego, ul. Bema, ul. Sowińskiego, ul. Zielona, ul. Graniczna,ul. Łąkowa, ul. Drzymały, ul. Słoneczna, ul. Prusa, ul. Kamienna, ul. Zagrody, ul. Topolowa, ul. Traugutta, ul. Rolnicza, ul. Sienkiewicza, ul. Składowa.
Telefon stacjonarny: 
47 83 46 261
Telefon komórkowy: 
660441499