mł. asp. Andrzej Janus

mł. asp.
Andrzej
Janus
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia: spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy i spokoju, zaśmiecanie oraz nieszczenie mienia przez młodzież gromadzącą się na obiekcie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Miechowie.

Rejon działania: 
Rejon służbowy nr 2 Rejon miejski obejmujący niżej określony obszar Miechowa: ul. Wspólna (wcześniej ul. Buczka), ul. Głowackiego, ul. Jaksy, ul. Kilińskiego, ul. Ks. Skorupki, ul. Służba Polsce, ul. Podmiejska, ul. Folusz, ul. Podzamcze, ul. Janów Dolny, ul. Janów Górny, ul. Walki Zbrojnej, ul. Warszawska, ul. Kopernika, ul. Matejki, ul. Partyzantów, os. Parkowe (wcześniej os. XXX-lecia PRL), ul. Szewska, ul. Nowa, ul. Robotnicza,ul. Dwernickiego, ul. Konopnickiej, l.Racławicka, ul. Łukasińskiego,ul. Prądzyńskiego, ul. Bema, ul. Sowińskiego, ul. Zielona, ul. Graniczna,ul. Łąkowa, ul. Drzymały, ul. Słoneczna, ul. Prusa, ul. Kamienna, ul. Zagrody, ul. Topolowa, ul. Traugutta, ul. Rolnicza, ul. Sienkiewicza, ul. Składowa.
Telefon stacjonarny: 
41 382 22 61
Telefon komórkowy: 
660441499